Οι εγγραφές ξεκίνησαν 2022-2023!!

Δυναμικό ξεκίνημα στη νέα σχολική χρονιά!!
Οι εγγραφές ήδη ξεκίνησαν!!