Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από 200 μέχρι  το 800 ( άριστα)  και προκύπτει από την εξέταση στο Quantitative & Verbal – στα 150 λεπτά εξέτασης.

Το Analytical Writing section βαθμολογείται με κλίμακα από 0 – 6 και το Integrated Reasoning section βαθμολογείται κλίμακα βαθμολογίας 1- 8 αντίστοιχα.

Μία μέση βαθμολογία που θεωρείται καλή κυμαίνεται  μεταξύ 550 – 600 στα 800