Οι εγγραφές γίνονται με τους εξής τρόπους.

1.    Μέσω Internet      ( Τουλάχιστον 7 μέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης, στην επίσημη σελίδα http://www.mba.com/the-gmat/schedule-a-gmat-appointment )
2.    Μέσω τηλεφώνου ( Στο τηλέφωνο 0044 161 855 7219 μεταξύ των ωρών 11:00 με 20:00 -ώρα Ελλάδος)
3.    Μέσω ταχυδρομείου  ( Αποστέλλεται  η αίτηση ταχυδρομικώς τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την εξέταση στην παρακάτω διεύθυνση :

Pearson VUE
Attention: GMAT Program
PO Box 581907
Minneapolis, MN 55458-1907
USA
4.    Mέσω fax αποστέλλεται την αίτηση στον αριθμό 0044 161 855 7301