Έχοντας προηγούμενη εμπειρία  από τον τρόπο λειτουργίας των κέντρων που λειτουργούν οι αλυσίδες franchise στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, και την απρόσωπη προσέγγιση με πολλές υποσχέσεις  από πλευρά τους, τα κέντρα μας έχουν μία ξεχωριστή φιλοσοφία στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.

Διότι για εμάς η μάθηση εν είναι εμπόρευμα. Είμαστε κέντρα  που με την προσωπική μας φροντίδα καθημερινά  παρακολουθούμε την εξέλιξη των σπουδαστών μας για να πετύχουν τον στόχο τους. Είμαστε κοντά τους και συνεργαζόμαστε με τον κάθε έναν ξεχωριστά καθοδηγώντας τον και παρέχοντας μία εγγυημένη ποιότητα σπουδών κάτι που για εμάς είναι και το πιο σημαντικό γιατί δεν εμπορευματοποιούμαστε αυτό που προσφέρουμε.

Για καλύτερα αποτελέσματα των σπουδαστών μας συνεργαζόμαστε με καθηγητές που έχουν 30χρονη εμπειρία στις εξετάσεις των ειδικών πτυχίων IELTS, TOEFL, GRE, GMAT έτσι ώστε τόσο η βιβλιογραφία, η μεθοδολογία αλλά και τα προγράμματα να είναι  προσαρμοσμένα σε κάθε υποψήφιο και να τους εξασφαλίζουν την επιτυχία.
Για αυτό τα προγράμματα σπουδών 4-8 εβδομάδων διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σπουδαστή και όχι με τις ανάγκες του συνόλου.

Οι καθηγητές, native και Έλληνες που διδάσκουν GΜΑΤ είναι άριστα κατηρτισμένοι, με μεγάλη εμπειρία. Διδάσκοντας τις  κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους  που απαιτούνται και δίδοντας τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις προς τους υποψηφίους τους βοηθούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά  στην πίεση που τους δημιουργείται κατά την διάρκεια της εξέτασης δεδομένου καθώς ο χρόνος περνά αυτοί πρέπει να απαντούν γρήγορα και σωστά.
Διδάσκουμε και το μάθημα των Μαθηματικών στην Αγγλική γλώσσα που απαιτούνται στις εξετάσεις.

Οι σύγχρονες και μοντέρνες εγκαταστάσεις μας  παρέχουν έναν μοναδικό περιβάλλον με σεβασμό στον σπουδαστή.