Υπάρχουν αρκετές ημέρες κάθε μήνα, οι ημερομηνίες εξετάσεις διαμορφώνονται και από την ζήτηση των υποψηφίων.
Για ακριβείς ημερομηνίες επικοινωνήστε με την γραμματεία.