Τα αποτελέσματα ισχύουν για 5 χρόνια μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης.