Το κόστος των εξετάσεων είναι 250 USD + ΦΠΑ = 307,50 USD
H πληρωμή γίνεται με τους εξής τρόπους :
• Credit card (Visa®, MasterCard®, American Express®)
• Debit card (Visa or MasterCard only)*