Ο υποψήφιος μπορεί να δώσει εξετάσεις μέχρι 5 φορές τον χρόνο – αλλά μετά το πέρας 31 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα εξέτασης