Μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία ή η ώρα εξέτασης καθώς επίσης και να γίνει ακύρωση της εξέτασης αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει το αργότερο 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης.
Θα επιβαρυνθείτε το ποσό των 50,00 USD, για την αλλαγή της ώρας. Σε περίπτωση που ακυρώσετε για κάποιο λόγο την συμμετοχή σας στις εξετάσεις 3 ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης που ήταν ορισμένη, θα μπορείτε να λάβετε επιστροφή το 50% .