Ανεπίσημα τα αποτελέσματα γίνονται γνωστά μετά την λήξη των εξετάσεων. Ωστόσο τα επίσημα αποτελέσματά ανακοινώνονται εντός 13-15 ημερών και αποστέλλονται σε εσάς ή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που σας ενδιαφέρουν. Για αυτό κοιτάξτε τις καταληκτικές ημερομηνίες που έχουν αναγγείλει τα πανεπιστήμια/φορείς που ενδιαφέρεστε για την παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων και σκορ προκειμένου να μην σας δημιουργηθούν προβλήματα λόγω καθυστερήσεων κλπ.
Με το νέο GRE (απο 1 Αυγούστου 2011) έχετε την επιλογή να στείλετε στα πανεπιστήμια που ενδιαφέρεστε μόνο την βαθμολογία που επιθυμείτε.