Η βαθμολογία δίδεται ξεχωριστά για κάθε  τμήμα του test :
130 – 170    το Verbal Reasoning
130 – 170    το Quatitative Reasoning
0 – 6           το Analytical Writing

Κάθε πανεπιστήμιο καθορίζει την βαθμολογία που απαιτείται την επιλογή των υποψηφίων προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής. Ετσι είναι προτιμότερο να επισκεφθείται τα sites των πανεπιστημίων που σας ενδιαφέρουν και να δείτε τι απαιτήσεις έχει το καθένα ένα από αυτά που ενδιαφέρεστε.

Για όσες ερωτήσεις δεν απαντήθηκαν δεν δίδεται βαθμός απλά αναγράφεται η ένδειξη NS ( NO SCORE) Είναι απαραίτητο να έχετε ενημερωθεί έγκαιρα το σκορ που χρειάζεστε για το αποδοχή σας από το πανεπιστήμιο/α που ενδιαφέρεστε.

Μπορείτε να δείτε τα πανεπιστημία που αναγνωρίζουν το GRE μπορείτε να πάτε στο site

http://www.ets.org/s/gre/pdf/gre_aidi_fellowships.pdf