Εγγραφές γίνονται τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ημερομηνία εξετάσεων.
– Προφορικά στο τηλέφωνο 0031 320 239 540 στην Ολλανδία.
Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας.
– Μέσω  internet στο site http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=gre