Οι εξετάσεις GRE στην Ελλάδα είναι computer based και περιλαμβάνει :
δύο θέματα έκθεσης και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε λεξιλόγιο, κατανόηση γραπτού λόγου και ποσοτικών προβλημάτων ( ανάλογα την επιλογή).

Οι εξετάσεις γίνονται τρεις φορές την εβδομάδα Τριτη και Τετάρτη – ώρα 9.30 & 14.30 και Πέμπτη 9.30.

Το GRE- paper based δίδεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες 2-3 φορές τον χρόνο. Μπορείτε να δείτε τις ακριβείς ημερομηνίες στο site http://www.ets.org/s/gre/pdf/gre_pbt_center_lists.pdf