Τα εξέταστρα είναι 205 USD και η πληρωμή γίνεται μέσω credit card.

Στον σύνδεσμο http://www.ets.org/gre/revised_general/about/fees/, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα κόστη