Μόνο μια φορά μέσα σε 30 ημέρες και μέχρι 5 φορές μέσα σε περίοδο 12 μηνών.