Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις ενότητες.

–    Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)
–    Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading)
–    Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing)
–    Παραγωγή Προφορικού Λόγου ( Speaking)
Όλες οι ενότητες αξιολογούνται βάσει βαθμολογικής κλίμακας από το 1 ( μη χρήστης) μέχρι το 9 (άριστη γνώση)
Όλες οι ενότητες εξετάζονται γραπτώς ενώ η προφορική εξέταση γίνεται ατομικά για κάθε υποψήφιο.