Τα scores διατηρούνται για 2 χρόνια μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης για χρήση σε πανεπιστήμιο εξωτερικού. Στην Ελλάδα εχει μόνιμη ισχύς.