Το IELTS διατίθεται σε δύο τύπους, Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης (Academic module) και Γενικής Εξέτασης (General Training module).
To ACADEMIC module αφορά υποψηφίους  που ενδιαφέρονται για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή για επαγγελματίες πτυχιούχους ανωτάτων σχολών.

Το GENERAL Training module αφορά υποψηφίους που το ενδιαφέρονται για εργασία σε χώρες όπως Η.Π.Α, Αυστραλία, Καναδά
Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να ελέγξει ποιον τύπο χρειάζεται ανάλογα με τον φορέα που σκοπεύει να κάνει την αίτηση.

Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται στις ίδιες ενότητες κατανόησης προφορικού Λόγου (Listening and Speaking Modules), ενώ στην κατανόηση γραπτού λόγου (Reading and Writing) διαφοροποιούνται ως ακαδημαϊκές ή γενικές εκπαιδευτικές ενότητες (Academic or General Training Modules)