Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε 13-15 ημέρες από την ημερομηνία εξέτασης και μπορείτε να τα δείτε μέσω internet.

Ο φορέας ETS  μπορεί να στείλει απευθείας τα αποτελέσματα στο Πανεπιστήμιο που επιθυμείτε μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών
από την ημέρα της εξέτασης.

Τα επίσημα αποτελέσματα αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός τριών εβδομάδων μετά την ημέρα εξέτασης στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί.