Ο συνολικός χρόνος της εξέτασης είναι 4 ώρες

Reading  
Time Limit        :    60 ΄ – 80’
Tasks              :    3 – 4   κείμενα ακαδημαϊκού περιεχομένου με περίπου 700 λέξεις, θα πρέπει να απαντηθούν ερωτήσεις πολλαπλών
Επιλογών σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίδονται ή τα συμπεράσματα που απορρέουν από κάθε κειμένου.
Questions        :    36 – 56

Listening
Time Limit        :    60 ΄ – 90’
Tasks              :    Αποτελείται από 2 μέρη.
Στο 1ο μέρος ακούγονται 4- 6 διαλέξεις διάρκειας 3-5 λεπτών η μία, και ο υποψήφιος απαντά σε 6 ερωτήσεις για κάθε διάλεξη
Στο 2ο μέρος ακούγονται 2-3 συνομιλίες (τάξη κλπ) διάρκειας 3 λεπτών και θα πρέπει να απαντηθούν 5 ερωτήσεις για κάθε συνομιλία
Questions        :    34 – 51

 

Break         10 minutes

Speaking
Time Limit        :    20’
Tasks               :    Αποτελείται από 2 μέρη και ερωτούνται 6 ερωτήσεις και αξιολογείται η χρήση της αγγλικής γλώσσας σε ακαδημαϊκό επίπεδο
Στο 1ο μέρος ο υποψήφιος απαντά σε 2 ερωτήσεις που αφορούν  γενικά θέματα .
Στο 2ο μέρος ο υποψήφιος απαντά σε 4 ερωτήσεις σχετικά με πληροφορίες που άκουσε σε μία συζήτηση, διάλεξη ή διάβασε
Questions        :    34 – 51

Writing
Time Limit        :    50’
Tasks               :    Αποτελείται από 2 μέρη.
Στο 1ο μέρος ο υποψήφιος θα διαβάσει ένα κείμενο ( περίπου 250 -300 λέξεις) και μετά θα ακούσει μία διάλεξη για το ίδιο θέμα.
Θα ακούσει μία ερώτηση που αφορά και τα δύο κείμενα και θα πρέπει να γράψει μία απάντηση ( 150 -225 λέξεις)
Πληροφορία     :  Κοιτάξτε για 3 σημεία που είναι σχετικά. Το σκορ θα εξαρτηθεί από την ποιότητα του γραπτού σας, καθώς και για το πόσο καλά απαντήθηκε η ερώτηση.  Αφού ακούσετε την ερώτηση έχετε 20 λεπτά να οργανώσετε και να γράψετε την απάντηση.
Στο 2ο μέρος ο υποψήφιος θα ζητηθεί να δώσει την γνώμη του και να δώσει λόγους αναλύοντας την αποψή του σε ένα γενικό θέμα που θα του ζητηθεί. Στην συνέχεια θα έχει 30’ να οργανώσει και να γράψει την έκθεση του απαντώντας την ερώτηση που του τέθηκε

Η εξέταση μπορεί να συμπεριλαμβάνει επιπλέον ερωτήσεις στο Reading ή στο Listening που δεν μετρούν στην συνολική βαθμολογία. Αυτές οι ερωτήσεις δίνουν την δυνατότητα στο ETS να καθορίσει πως λειτουργεί το όλο σύστημα κάτω από διαδικασία των εξετάσεων