Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα

http://www.ets.org/s/toefl/pdf/toefl_ibt_bulletin_2013-14.pdf

Μπορείτε να περιηγηθείτε στο TOEFL iBT για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/tour/highrez/start-web_content.html

Για πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό του πανεπιστημίου που θέλετε ανά χώρα:
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education/international/students3/guide/scholarship/documents/univ0708.pdf